Vår verksamhet

Katra Revisionsbyrå har en enkel och klar affärsidé:

Vår revisionsbyrå skall i personlig kontakt med kunden utföra kvalificerat arbete och därvid prioritera hög kvalitet, tillgänglighet och snabbhet. 

Våra klienter uppskattar vår strävan att aldrig ”begrava” några ärenden. Idag har vi glädjen att till kundkretsen kunna räkna en rad mindre och medelstora, ägarledda företag, främst inom fastighetsbolag, grossisthandel samt olika tjänsteföretag.

Vi tillhandahåller följande tjänster

  • REVISION
  • EKONOMISK OCH JURIDISK KONSULTATION med anknytning till revisionsuppdragen, såsom företagsetablering, kvalificerade redovisningskonsultation, företagsanalys, moms- och skattekonsultation samt registreringsärenden hos Bolagsverket

Medlem i FAR