Vår verksamhet

Katra Revisionsbyrå har en enkel och klar affärsidé:

Vår revisionsbyrå skall i personlig kontakt med kunden utföra kvalificerat arbete och därvid prioritera hög kvalitet, tillgänglighet och snabbhet. 

Våra klienter uppskattar vår strävan att aldrig ”begrava” några ärenden. Idag har vi glädjen att till kundkretsen kunna räkna en rad mindre och medelstora, ägarledda företag, främst inom grossisthandel samt olika tjänsteföretag.

Vi tillhandahåller följande tjänster

  • REVISION
  • EKONOMISK OCH JURIDISK KONSULTATION med anknytning till revisionsuppdragen, såsom företagsetablering, kvalificerade redovisningskonsultation, företagsanalys, moms- och skattekonsultation samt registreringsärenden hos Bolagsverket

Medlem i FAR

Vi tillämpar FARs allmänna villkor enligt följande:

Allmänna villkor Revision
Allmänna villkor Revision engelska
Allmänna villkor Rådgivningstjänster
Allmänna villkor Rådgivningstjänster engelska